Krytyka

Iryna Wilde. Listy

Tekst dostępny w języku ukraińskim.

Daria Wikońska. Byt i wiedza

Dostępny w języku ukraińskim.

Iryna Wilde. My i nasze matki

Tekst dostępny w języku ukraińskim.

Ludzie w dżungli. O samotnych bohaterach Gojawiczyńskiej

LUDZIE W DŻUNGLI

 

Pola Gojawiczyńska: Dziewczęta z Nowolipek, t. I – II, wyd. II. – Rajska Jabłoń t. I. Warszawa Tow. Wyd. “Rój” 1936.

 

“Dziewczęta z Nowolipek”, jak i dalszy ich ciąg, niedokończona jeszcze “Rajska jabłoń”, są dziełem w pewnym sensie olśniewającem. Ogląda się przez nie życie nawskroś, aż do samego spodu, jak w latarni czarnoksięskiej, którą jako dzieci robiliśmy z papieru, a w którą włożone okruszki papieru przybierały niesamowite, gigantyczne kształty, najpiękniejsze pejzaże, najcudowniejsze zdarzenia. Tak i w tej książce włożone w nią najzwyczajniejsze, już tak zużyte i zbanalizowane okruszki życia: miłość, zdrada, śmierć, choroba, nagle otrzymują inne znaczenie, inny wymiar, stają się niemal kosmiczną potęgą.

 

Marja Dąbrowska. Listy i pisma Orzeszkowej

Listy wielkich pisarzy mogą być niekiedy bezwiednem dziełem sztuki nie gorszem niż inne ich utwory, oficjalnie do literatury należące. Takiemi są, dajmy na to, listy Flaubert’a lub Słowackiego. Kiedyindziej stanowią przejmujący obraz epoki lub są wizerunkiem samych pisarzy jako ludzi danego miejsca i czasu. Czy przyczyniają się wtedy do lepszego zrozumienia ich dzieł? Z artystycznego punktu wiedzenia – myślę, że nie. Dzieła sztuki mogą być odczute, zrozumiane i ocenione w pełni, nawet gdy nic o ich twórcach nie wiemy. Przykładem – rzeźba i architektura starożytności, katedry gotyckie, wielka epika ludowa itd. Iliada, Boska Komedja, Don Kichot, Hamlet, Dawid Coperfield, Wojna i Pokój czy Błogosławieństwo Ziemi obiegły świat czytający, nim dowiedziano się czegokolwiek o autorach, a przynajmniej o większości autorów tych dzieł. Szczegóły, zawarte w listach i pamiętnikach, mogą rzucić wiele światła na pochodzenie i kształtowanie się różnych motywów artystycznych.

Polska na rozdrożu (Maria Dąbrowska. Rozdroże)

Faustyn Tea-Gawiński

 

Polska na rozdrożu

 

Marja Dąbowska. Rozdroże. Studjum na temat zagadnień wiejskich. Wydawnictwo J. Mortkowicza 1937.

 

Gdy posłowie chłopscy skarżyli się w sejmie galicyjskim na krzywdzące ustawy i żądali zwrotu gruntów, pastwisk i lasów, panowie – jak podaje Feldman – zakrzyczeli przemawiających, o świętem prawie własności deklamowali, a ks. Sanguszko oświadczył, że bieda być musi, bo jest to kara od Boga na ludzi rzucona.

Yuriy Wynnyczuk. Inny świat

 
Bardzo ciekawy artykuł o życiu i twórczości Nataleny Korolewy. Dostępny w języku ukraińskim.
 

 


                                       

                                         При цитуванні і використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.